Kategori: İkna

İkna 2

İkna: İknanın amacına ulaşmada kullandığı yöntem amaca doğru zorlamak yerine amacı ilgi çekici kılmaktır. Bu yazı ikna 1’in devamıdır. İkna sanatları ayrı ayrı parçalardır. Birleşerek bir bütünü oluştururlar. Bilgi …

İkna 1

İkna: Etkileme sanatıdır. İnsanlara akılcı ve simgesel yollarla bir fikir, tutum veya eylemin benimsetilmesidir. İkna hayatımızın her alanında kullanılır. Satıcılar ürün pazarlarken veya sosyal medyalarda reklam yaparken. İlişkilerde çiftler …

Manipülasyon ve 6 Teknik

Manipülasyon: diğer insanların fikirlerinin, algılarının ve davranışlarının uygulayan kişi tarafından çeşitli taktikler ve aldatma yoluyla istenen şekilde değiştirilmesidir. Günlük yaşamda sürekli manipülasyona maruz kalırız sevdiklerimiz veya diğer kişiler tarafından. …