Ay: Temmuz 2022

Psikolojik Hastalıklar 2(Paranoya)

Paranoya: Kelime Yunanca’da, “παράνοια” (paranous) “düpedüz delilik” anlamına gelir(para=dışarıda; nous = akıl, aklını kaçırma) ve terim geçmişte kuruntu, delirme durumlarını ifade etmek için kullanılmıştır. Halk arasında paranoya deyimi, genellikle bir şahsın …